Новини

Постачання газу

 

Постачання природного газу споживачам регулюється чинним законодавством України , зокрема:

 

    Закон України, Про ринок природного газу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19

    Роз’яснення Мінекономрозвитку за № 3302-05/40083-06 від 01.12.2015 року https://goo.gl/sjTTiQ

    КОДЕКС газотранспортної системи http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15

    КОДЕКС газорозподільних систем http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15

    ПРАВИЛА постачання природного газу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15

    Права та обов’язки споживача природного газу http://www.nerc.gov.ua/?id=18966

    Права та обов’язки постачальника природного газу http://www.nerc.gov.ua/?id=18969

    Права та обов’язки оператора газорозподільної системи http://www.nerc.gov.ua/?id=18971

    Права та обов’язки оператора газотранспортної системи http://www.nerc.gov.ua/?id=18972

    Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу http://www.nerc.gov.ua/?id=16447

 

З правилами постачання природного газу ПАТ «Укрзалізниця» можна ознайомитись за посиланням: (завантажити)

 

З проектом договору на поставку споживачам природного газу можна ознайомитись за посиланням: (завантажити)

 

Контактні дані точки доступу для споживачів природного газу:

м.Київ, Повітрофлотський пр., 11/15;

режим роботи:

Пн-Чт з 8:00до 17:00

Пт – з 8:00 до 15:45

Субота, неділя – вихідний

Тел/факс: 044-465-09-15

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Порядок вирішення спорів

 

    Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

    У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

    Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.

Правила-постачання-газу

 

1. Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 

наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;

 

наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу;

 

наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

 

наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;

 

відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

2. Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог цього розділу, за яким постачальник зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об'ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

 

3. Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 

споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;

 

договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;

 

договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.

 

4. Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 

заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об'єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;

 

належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;

 

копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;

 

довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

 

5. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:

 

1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

 

2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об'ємах (обсягах);

 

3) EIC-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);

 

4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

 

5) річні, місячні та добові планові об'єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);

 

6) порядок перегляду та коригування договірних планових об'ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

 

7) режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;

 

8) ціна постачання природного газу за договором;

 

9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

 

10) порядок звіряння фактичного об'єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

 

11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);

 

12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

 

13) порядок зміни постачальника;

 

14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

 

15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;

 

16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

 

17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

 

18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

 

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

 

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

 

6. У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу на умовах цього розділу.

 

7. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

 

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

 

Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

 

8. Постачальники із спеціальними обов'язками, на яких в установленому порядку покладений обов'язок постачати природний газ певній категорії споживачів, у тому числі в певних обсягах, не мають права відмовити таким споживачам, об'єкти яких знаходяться на закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови дотримання цими споживачами вимог цих Правил та чинного законодавства України.

 

При цьому при укладанні такими споживачами договору постачання природного газу з іншим постачальником (відмінним від постачальника із спеціальними обов'язками) договір постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов'язками (за його наявності) на період постачання газу новим постачальником не розривається, а лише призупиняється в частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.

 

У разі невиконання зобов'язань з постачання природного газу споживачу діючим постачальником (за умови відсутності простроченої заборгованості споживача перед цим постачальником) постачання природного газу споживачу постачальником із спеціальними обов'язками відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань діючим постачальником.

 

9. Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період.

 

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

 

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем договору постачання природного газу.

 

Постачальник відшкодовує збитки споживачеві за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого обсягу природного газу для потреб споживача за умови дотримання споживачем договору постачання природного газу відповідно до розділу VI цих Правил.

 

10. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.

 

Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені цим розділом та розділом VI цих Правил, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

 

Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

 

Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об'єкті споживача.

 

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

 

Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, споживач має компенсувати постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об'ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об'єму (обсягу) природного газу, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI цих Правил.

 

11. Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

 

У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу. У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

 

Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника.

 

12. За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов'язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.

 

На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

 

Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС.

 

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

 

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

 

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.

 

13. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:

 

проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

 

перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

 

розірвання договору постачання природного газу;

 

відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

 

настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

 

Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

 

14. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання споживачу постачальник надсилає споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об'єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 липня 2009 року N 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.

 

Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання споживачу Оператором ГРМ/ГТС постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення), копію якого надсилає споживачу (з позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об'єкт (об'єкти) споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТС відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або Кодексу газотранспортної системи.

 

У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу споживач зобов'язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу.

 

15. У разі усунення споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС - копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

 

Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

 

16. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

 

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.

 

17. За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.

 

18. Постачальник має право:

 

укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 

на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 

на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

19. Постачальник зобов'язаний:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

 

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

 

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 

пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 

виконувати інші обов'язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

20. Споживач зобов'язується:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 

забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

 

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

 

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

 

відсутності укладеного договору постачання природного газу;

 

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 

21. Споживач має право:

 

на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

 

на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 

на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

22. Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

 

Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз'ясненнями щодо застосування цих Правил та правовідносин на ринку природного газу.

1 березня на 51 – му році пішла із життя наша колега Світлана Миколаївна Ященко

1 березня на 51 – му році пішла із життя наша колега Світлана Миколаївна Ященко. Майже всі роки своєї трудової діяльності Світлана присвятила роботі на залізниці. Понад 28 років працювала в системі матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту, займаючись питаннями закупівлі кабельно-провідникової продукції.

У пам’яті своїх колег з філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Світлана назавжди залишиться щирою, енергійною, добропорядною та чуйною людиною.

ПАТ «Укрзалізниця» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Світлани Миколаївни.

 

 

Світла пам’ять…

Суд визнав законним конкурс Укрзалізниці з відбору організатора з реалізації металобрухту

21 лютого 2017 року Господарський суд м. Києва виніс рішення в справі №910/411/17, яким повністю відмовив ДП «СЕТАМ» у задоволенні позовних вимог до ПАТ «Укрзалізниця» щодо визнання недійсним результатів відритого відбору організатора електронних торгів з реалізації брухту чорних, кольорових металів і сплавів підприємства. У жовтні 2016 року Укрзалізниця визначила переможцем цього конкурсу ТОВ «ТАБ ЮА». Рішення суду повністю підтвердило законність та правомірність проведеної процедури.

ПАТ «Укрзалізниця» в серпні 2016 року розпочало процедуру обрання електронного майданчика для проведення аукціонів з реалізації металобрухту філією «Центр забезпечення виробництва», регіональними філіями та філіями ПАТ «Укрзалізниця». Оголошення про конкурс, критерії відбору та вимоги були оприлюднені на офіційному сайті ПАТ «Укрзалізниця» та у ЗМІ. Участь у конкурсі взяло вісім компаній. У результаті розгляду їх пропозицій найбільш прийнятною була визначена пропозиція ТОВ «ТАБ ЮА». Проте інший учасник конкурсу – ДП «СЕТАМ», не визнавши результатів конкурсу, 29 грудня 2016 року подав позовну заяву до Господарського суду м. Києва з метою скасування рішення та проведення нового конкурсу.

На думку ДП «СЕТАМ», Укрзалізниця під час проведення конкурсу порушила його право на добросовісну конкуренцію та вчинила дискримінаційні дії. Але це звинувачення ДП «СЕТАМ» у дискримінації є безпідставним, оскільки Укрзалізниця встановила однакові критерії відбору для всіх потенційних організаторів електронних торгів, перелік яких містився в оголошенні про проведення конкурсу. При відборі переможця кожний критерій важливий і визначальний. Крім того, текст оголошення містив контакти відповідальних осіб компанії для надання довідок учасникам. А вибір найбільш прийнятної пропозиції здійснювався на підставі комплексного підходу з урахуванням дотримання учасниками відбору всіх заявлених Укрзалізницею вимог, якості представлених концепцій металобрухту, що забезпечить найбільш комфортні умови для участі користувачів в аукціоні з найнижчим відсотком винагороди організатору.

Пропозиція ДП «СЕТАМ» в частині розміру винагороди за проведення електронного аукціону була вдвічі дорожчою, ніж пропозиція ТОВ «ТАБ ЮА». Важливо зазначити, що винагороду організатору сплачує компанія-переможець аукціону, тобто жодних витрат Укрзалізниця не несе.

Отже, всі позовні вимоги ДП «СЕТАМ» були визнані такими, що не підлягають задоволенню.

Наразі на електронному майданчику ТОВ «ТАБ ЮА» вже успішно відбулися три аукціони з реалізації металобрухту.

Публічна істерія навколо постачання дизпального Укрзалізниці – це протидія збільшенню його запасів та незалежності від постачальників, – Войцех Балчун

ПАТ «Укрзалізниця» системно збільшує запаси дизельного пального для здійснення пасажирських та вантажних перевезень територією країни. Станом на 14 лютого 2017 року обсягів накопиченого нафтопродукту вистачить уже на 20 діб сталої роботи залізничної галузі. 

За словами голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна, саме створення значного резерву дизпального дозволить компанії стабільно працювати та уникнути ситуацій, коли постачальники необґрунтовано диктують свої умови при закупівлі продукції. «Інформаційна істерія, нападки політиків на Укрзалізницю викликані саме намаганням компанії сформувати запас пального, достатній, щоб уникнути шантажу постачальників», - зауважив Войцех Балчун.

Як зазначивначальник філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Віталій Цвігун, такий вагомий обсяг пального – 20 діб – сформовано вперше за тривалий період. «У планах компанії сформувати щонайменше місячний резерв, а в подальшому збільшити запас дизпального до 40 діб. Йдемо до цієї мети, зберігаємо позитивну динаміку накопичення ресурсу», - заявив начальник філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» Віталій Цвігун. 

Він зауважив, що Укрзалізниця провела 9 тендерів на закупівлю дизпального. За їх результатами укладено п’ять договорів постачання, а переможцям чотирьох інших тендерів направлено повідомлення про намір укласти з ними договори. У разі укладання всіх договорів Укрзалізниця матиме трьох постачальника дизпального. Загальний об’єм поставки – близько 200 тисяч тонн. Вартість однієї тонни пального за контрактом, за яким наразі відбувається відвантаження, становить 22 663 грн – це нижче середньоринкової ціни.

За словами директора з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, достатній залишок грошових коштів на рахунках підприємства дозволяє нарощувати обсяги запасів пального та всіх необхідних матеріалів для забезпечення безперебійного руху пасажирських і вантажних поїздів.

Збільшення запасів дизпального Укрзалізниці супроводжується низкою публікацій у ЗМІ, заявами депутатів та експертів, що мають замовний характер та спрямовані на перешкоджання процесу відновлення підприємством стратегічного запасу пального. Такі дії окремих осіб ставлять під загрозу стабільну роботу державного перевізника, безпеку держави в цілому та завдають шкоду іміджу компанії та діловій репутації її співробітників. 

 

Укрзалізниця має намір укласти договір з Окко на поставку 10 тисяч тонн дизпального

8 лютого 2017 року відбувся аукціон на закупівлю 10 тисяч тонн дизельного пального для потреб ПАТ «Укрзалізниця» в системі ProZorro. Перемогла компанія ПП «Окко Бізнес-Контракт» з пропозицією 19 788 грн/т. Організатор тендеру – філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» – вже направила переможцю повідомлення про намір укласти договір.

Загалом у цьому аукціоні взяли участь три компанії. Інші чотири учасники були дискваліфіковані рішенням тендерного комітету філії, а також Антимонопольним комітетом через невідповідність поданих ними пропозицій встановленим вимогам.

Ця процедура закупівлі була оголошена ще в минулому році, а саме 2 листопада. Проте у зв’язку з розглядом скарг компаній-учасників в АМКУ строки аукціону були відтерміновані та припали на початок лютого 2017 року.

Вартість, яку запропонував переможець, не враховує акцизний збір, який з 1 січня поточного року становить орієнтовно 1880 грн/т (залежно від курсу валюти в день розрахунку).

За даними ДП «Держзовнішінформ» (станом на 7 лютого 2017 року) розрахунковий рівень оптових цін на умовах постачання FCA, з урахуванням ПДВ та відтермінуванням платежу 5 банківських днів з моменту постачання, складає 23 080-23 700 грн/т. Корегування вартості закупівлі та наближення її до ринкового рівня може відбуватися відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі.

Нагадаємо, це вже дев’ятий тендер на закупівлю дизпального для забезпечення пасажирських та вантажних перевезень Укрзалізниці у 2017 році, перемогу в яких здобули три різні компанії. З однією договори вже підписані, відбуваються поставки пального, з двома іншими – на етапі підписання. Станом на 9 лютого Укрзалізниця накопичила запас пального на 20 днів стабільної роботи, об’єми будуть і надалі збільшуватися.

Вхід для постачальників

ПРЕС-ЦЕНТР. НОВИНИ

Контакти

Філія "Центр забезпечення івиробництва" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

  • Адреса: м.Київ - 03049, Україна
  • Повітрофлотський проспект, 11/15
  • Тел: +38 (044) 465-08-90
  • Факс: +38 (044) 245-47-09

Ви тут: ПРО КОМПАНІЮ Новини